Fodbold

VELKOMMEN TIL RIF

En nutidig idrætsforening er en forening, hvor fællesskab etableres og resultater skabes, fordi mange vil det samme. De aktive på banerne med gode træningsforhold og med dedikerede trænere, skaber sammen grundlaget for udvikling af både de fodboldfaglige kompetencer, og ikke mindst udvikling af venskaber og alt det, der kan puttes i begrebet socialkapital. De gode og moderne idrætsforeninger har uden nogen tvivl også et dannelsesideal.

Men alt dette kommer ikke af sig selv. Flere og flere mennesker betragter desværre foreninger som en dagligvarebutik, hvor man køber ind på tilbuddene, går til kassen, betaler og så videre til næste tilbud. Et forretningsideal vinder i disse år stadig større indpas i befolkningen i forhold til foreningslivet, og det presser foreningerne.  Både i forhold til det sociale og fællesskabet, men også i forhold til det at tage aktivt ansvar for de mange opgaver, der skal løses i en forening styret og ledet af frivillige.

Alt for mange forældre snyder sig selv ved ikke at træde aktivt ind i foreningen sammen med barnet eller den unge. De fælles oplevelser, glæder og sorger, knytter alle tættere på hinanden. Hvis vi mener noget med samvær og nærhed, så er det altså ikke længere væk end i foreningen.

Ringkøbing IF er er forening for alle. Ambitiøse fodboldspillere og hygge fodboldspillere vil finde hinanden i klubben. Børnene og de unge tager vi os gerne af, men hvis barnet nu bare ville tage far og mor med, så kunne vi sammen fastholde og videreudvikle en idrætsforening til glæde for både det enkelte individ og fællesskabet.

Med venlig hilsen

Peder Sørensen
Ringkøbing IF
Formand