Ordensregler på Green Arena

Ordensregler

Ordensregler for ophold på Green Arena, Fasers Led 2, 6950 Ringkøbing

  1. Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering som giver ret til adgang på stadion, skal ske til enhver tid på opfordring fra kontrollører, Politi eller anden myndighed. 

 2. Såfremt indgangskontrollen skønner det nødvendigt, skal man være villig til at lade sig visiterer. 

3. Optagelse af levende billeder eller lyd og videregivelse af informationer fra kampe til kommercielt brug er ikke tilladt - uanset fremgangsmåden. Dette gælder såvel aktiviteter på banen, på tribunen og alle øvrige stadionområder. 

4. Det er ikke tilladt at være i besiddelse af eller medbringe følgende på stadionområdet: Flasker og/eller andet der kan anvendes som kasteskyts, slag- og stødvåben, at medtage eller foretage afbrænding af nogen former for pyroteknik (knaldfyrværkeri, romerlys, nødblus, raketter). 

5. Dyr/hunde må kun medtages efter forudgående aftale med indgangskontrollen. 

6. Enhver form for maskering er forbudt. 

7. Det er ikke tilladt at forcere stadions udvendige afgrænsning/hegn. 

8. Det er ikke tilladt publikum at forcerer banderne eller betræde banen. 

9. Det er ikke tilladt at færdes synligt beruset eller på anden måde udvise en adfærd som kan genere andre gæster/tilskuere på stadionområdet. 

10. Videoovervågning kan af sikkerhedshensyn forekomme. 

11. Enhver anvisning givet af kontrollører, udpeget sikkerhedspersonale eller politiet skal straks efterkommes. 

12. Enhver form for diskrimination medfører bortvisning fra stadion.

Overtrædelse af ordensreglementet kan straffes i medfør af bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 (ordensbekendtgørelsen) ligesom de kan medføre bortvisning. 

Ordensreglementet er udstedet jf. Ordensbekendtgørelsens § 16 og godkendt af: Ringkøbing-Skjern Kommune & Midt- og Vestjyllands Politi. 

RETNINGSLINJER FOR DISKRIMINATION AF AL SLAGS LÆSES HER