Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Ringkøbing IF mandag den 28.02.2019, kl. 19.00, i goenergi-Lounge på Fasers Led 2, 6950 Ringkøbing, med følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hende senest 8 dage før generalforsamlingen. Mail: al@advokat-blj.dk

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der er fyldt 16 år, samt forældre til medlemmer.

Hovedsponsor