Træner søges til pigespillere på U13-U14-U15

Kære forældre
- til pigespillere på kommende U13-U14-U15.

Først skal der lyde en stor tak til de forældre, som indtil nu har ydet en stor indsats for RIFs pigespillere fra disse årgange.

I RIF er vi fuldstændig afhængige af, at man som forældre til børn i klubben, yder en indsats.

Situationen er nu den, at efter sommerferien har trænerne for de tre årgange valgt at overlade roret til nye trænere.

Vi har i Fodboldudvalget gjort en indsats i at bruge vores og klubbens netværk til at finde en træner. Det er desværre ikke lykkedes.

Som Fodboldudvalg appellerer vi derfor til, at andre nu træder til og overtager roret, så vi også fremadrettet kan opretholde fodboldhold for alle disse piger. Har man kendskab til nogle, som kunne være interesseret i at træne pigerne, så hiv fat i dem!

Der er ingen specielle krav, andet end man har lyst og mod på at træne en flok dejlige piger, i det omfang man har mulighed for. Er det således kun én træning pr. uge, er det bedre end ingen træning!
Ofte er det en opgave, der bliver løftet i flok, og dermed vil det også være en mulighed at dele rollen mellem flere forældre/trænere.

Samlet set er der en stor flok piger. Det vil være så ærgerligt, hvis vi ikke kan fastholde dem i RIF pga. manglende trænere.

Kontakt Fodboldudvalget hvis du er interesseret eller kender nogen, som du tror kunne være interesseret i at træne et af pigeholdene. Vi skal nok hjælpe med at kontakte potentielle trænere.
Kontakt os også gerne hvis I har spørgsmål.

Meld gerne tilbage hurtigst muligt!

Venlig hilsen
Fodboldudvalget

Kontakt:
Gitte Stilling - stilling3@hotmail.com