Ringkøbing IF sammensætter ny bestyrelse

RIF har på et konstituerende bestyrelsesmøde fået sammensat en ny bestyrelse. Ny formand bliver Peder Sørensen, næstformand Jesper Jensen, kasserer Kathrine Beltoft Olesen, sekretær Rene Jakobsen, Torben Dahl. Henning Bro og Anders Agger.

Den nye formand takker afgående formand Andreas Leidesdorff for hans indsats for RIF, og er glad for, at Andreas fortsat vil være en aktiv del af RIF familien fremadrettet. Den ny formand Peder Sørensen, ønsker at fortsætte det gode samarbejde med alle med tilknytning til vores forening.
RIF er en hjørnesten i det lokale foreningsliv, og med et 2.divisionshold, som cremen på lagkagen. Vi skal værne om vores historie og værdier, men samtidig have blikket rettet mod fremtiden, og hver dag være et spændende og attraktiv tilbud til nye unge fodboldspillere.